Els beneficis de practicar bàsquet pels més petits i joves 
Laura Riera, segona entrenadora CB Capdepera First Sun Cadet Masculí
La pràctica del bàsquet pot aportar múltiples beneficis als nens i adolescents que desitgin gaudir d'aquest esport. I no sols pel propi exercici físic en si, sinó pels valors que comporta. 

Així ho testifiquen diversos estudis, entre ells, el publicat pel màxim organisme internacional d'aquest esport -FIBA- escrit pel prestigiós tècnic espanyol Chema Buceta qui, a més d'haver estat seleccionador femení d'Espanya, Bulgària o Gran Bretanya, ha dirigit a l'equip espanyol juvenil i júnior.

Buceta destaca els beneficis per al desenvolupament i la formació dels joves, com l'enfortiment de la salut, així com el foment de valors personals i socials com el compromís, la perseverança, les responsabilitats individuals dins del grup, el treball en equip, el respecte a les normes i als altres i a aprendre a competir.

A més, aporta el desenvolupament de recursos psicològics com el cognitiu, la percepció de control, l'autoconfiança, l'autoconcepte i l'autoestima i l'autocontrol. I és que, com la majoria dels esports de competició, el bàsquet és un instrument molt valuós en el procés formatiu dels joves, però per a això ha de complir uns requisits que han de ser tinguts en compte, sent responsabilitat de directius, pares i entrenadors assegurant-se que tals requisits estan presents.

Els nens tenen el dret de participar en competicions esportives, el nivell de les quals sigui adequat a la seva habilitat personal i també a altres aspectes com tenir un entrenador qualificat, a jugar com un nen i no com un adult, a intervenir en la presa de decisions sobre la seva activitat esportiva, a practicar l'activitat esportiva en un entorn segur i saludable, a tenir la preparació adequada per a poder participar en les competicions, a la igualtat d'oportunitats, a ser tractat amb dignitat i, potser el més important, a divertir-se practicant esport.

Quan ho fan així, el bàsquet contribueix al seu desenvolupament físic, a més de desenvolupar l'hàbit saludable de fer exercici físic. Això li proporciona l'oportunitat de desenvolupar hàbits saludables relacionats, com són els alimentaris, d'higiene i de cura personal. També el bàsquet pot contribuir a desenvolupar valors personals i socials de gran importància en el seu procés formatiu.

A més, el bàsquet pot ser una excel·lent escola perquè els jugadors joves aprenguin a comprometre's, perseverar en el seu esforç donant el màxim possible, tolerar les situacions adverses i continuar perseverant, assumir responsabilitats individuals en benefici del grup, treballar en equip, respectar normes de funcionament, respectar als altres i ser bons competidors, acceptant la victòria i la derrota, els bons i els mals moments, com a part del procés de la vida.

D'aquesta manera, el bàsquet és una excel·lent oportunitat educativa que els entrenadors han de saber manejar perquè els jugadors joves puguin beneficiar-se d'ella.

 Laura Riera