Incorporacions de crèdits per valor de 930.000 € per a expropiacions de solars, substitució de l'enllumenat del camp de futbol, adquisicó de vehicles municipals i tendals per a les escoletes, entre d'altres inversions


Clica la imatge per escoltar el ple

L'únic punt de l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari era una modificació de crèdit per la qual s'incorporen al pressupost d'enguanys devers 930.000 € del romanent de tresoreria per fer front a diverses inversions i despeses.

Els conceptes i partides als quals es destinaran aquests 930.000 € són molts, però destacaríem en primer lloc l'expropiació d'un solar a l'entrada de Capdepera, prop del creuer entre els carrers Roses i Ciutat, que en virtut de les normes subsidiàries ha de ser un espai lliure públic.

Per altra banda es destinaran 45.000 € a la instal·lació de tendals per fer ombra a les escoletes de Capdepera i Cala Rajada; 71.953 € a la substitució de l'enllumenat del camp de futbol; 20.000 € a senyalització viària; 50.000 € a la redacció de projectes tècnics; 18.000 € a enrajolar zones de les escoletes; i 289.000 € a l'adquisició de nous vehicles municipals (dos per a la Brigada, tres per a la Policia, tres per a Serveis Socials, dos per a Administració General i un per a Joventut).

La resta de quantitats es destinaran a aspectes molt diversos, com ara reparacions, maquinària o despeses socials.

La modificació ha sortit endavant amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció del PSOE. El PI no va assistir a la sessió.

 

Un que escoltava