Amb en Felip Munar parlarà de la vida a foravila antany

Tal com explicarem quan presentaà el seu llibre, ara ho farà a televisió. Veurem imatges com aquestes: