Obert des del dia 1 de juliol


L'equip de Nou Segle 12, us espera per donar-vos la benvinguda amb totes les normes de seguretat en la nova normalitat.

Durant aquest període s'han fetes reformes a l'interior del Nou Segle XII

Campanya comerç AMIC