A qualsevol li pot passar.
Si s'assatja es pot evitar. Mirau, mirau!

 

Qui no la cagada enregistrant els fills?


Pels mals entenedors cal dir que representa la finestreta del video a l'hora d'enregistrar el fill quan diu la poesia de Nadal. Fixau-vos que quan es possa a gravar la nina ja ha dit la poesia dues vegades.

Això me passa per fer acudits tan elevats!!!!