Fragment de l'obra de teatre HOMES de la companyia T de Teatre