Amb la que cau qualsevol dia li troben bony o forat. Al temps!

Salut i rialles.