Si amb un full d'excel es pot fer una animació sonora mirau quina animació més al·lucinant ens han enviat amb un word. Clicau i esperau.

Image