Entrevista a Francesc Antich, candidat PSIB- PSOE“En el nostre programa electoral diem que volem mobilitzar totes les àrees del Govern per sumar economia i restar atur”


Textos i fotos: Redacció ACPG


Entrevista a Francesc Antich from Clack Produccions - Clack.ws on Vimeo.

Quines actuacions destacaria del seu govern en aquesta legislatura?
   Una de les coses més importants que han passat ha estat la de sumar comunitat. Aquest impuls i aquesta consertació amb empresaris i sindicats a l’hora de donar respostes conjuntes a les dificultats que hi havia i a les noves reformes que s’han fet. Per altra banda, a pesar de les greus dificultats, és una de les legislatures en què s’han fet més inversions en sa nostra comunitat, tant per part de l’Estat com també de la pròpia comunitat autònoma. També cal destacar que s’ha fet una feina molt important en el que és el desenvolupament de l’Estat del Benestar.

Quina ha sigut la principal decisió política presa durant el seu mandat?
   Va ser una decisió dura la del tema de Son Espases. A nosaltres ens hauria agradat que fos en un altre indret. Per altra banda, ha estat una decisió extraordinària aquesta de poder firmar un gran pacte de competitivitat amb tots els agents socials i econòmics. Una decisió molt dura va ser que per motiu de mala gestió s’hagués d’apartat una de les forces polítiques del Govern. Per altra banda, però un està satisfet de totes aquelles decisions que impliquin millores importants per sa ciutadania. Un està content de cada escola nova que hem fet, d’haver posat ordinadors en ses escoles, de fer centres de salut que acosten sa sanitat a sa gent... En definitiva, de tantes i tantes obres que ajuden a fer que en la nostra comunitat autònoma hi hagi més benestar. I estic molt satisfet de fer feina amb ses empreses per a poder restar atur.

Què es pot fer perquè els ciutadans tornin a recuperar la confiança en els polítics i les institucions?
   Jo crec que hem de tenir respostes clares i contundents contra sa corrupció. Hem d’actuar amb prudència davant de sa corrupció perquè no es converteixi en una batalla, però també hem d’actuar amb fermesa. Cada cas que es trobi de corrupció s’ha de posar en mans dels jutges i fiscals. Hi ha d’haver un acord de totes ses forces polítiques per posar tots els instruments per evitar i dificultar al màxim que es puguin produir aquests casos. Hem de crear instruments de transparència i de control que dificultin aquestes situacions. Llavors els partits polítics han de fer la feina de triar ses millors persones per gestionar.

Creu que el model de les autonomies està esgotat?
   No. Jo crec fermament en el model de les autonomies. Per a mi és un model federal. Crec que hem de seguir millorant el funcionament d’aquest model i hem de seguir progressant en aquest model federal. No hi ha cap altra època en la història d’Espanya que s’hagi estat millor i més solidària que en l’estat de les autonomies. Està clar que cada comunitat ha de tenir el seu projecte propi perquè cada una té unes característiques molt pròpies i té unes especificitats.

Quins seran els principals eixos del programa electoral del PSIB-PSOE?
   En el nostre programa electoral diem que volem mobilitzar totes les àrees del Govern per sumar economia i restar atur. Aquest és un element fonamental, però sense donar ni una passa enrera en aquest model d’estat del benestar. Hem de seguir impulsant innovació i noves tecnologies. També hem de fer reformes importants en tots els nostres processos productius, per exemple, en turisme, en industria, etc. Hem de fer molta feina per actualitzar tota la nostra aposta econòmica amb un tema que és fonamental que és educació i formació