La principal novetat d’aquest curs és que les classes són presencials a tots els nivellsConversam amb Jerònima, directora de l'IES de Capdepera, per parlar de l'inici de curs 2021/ 2022. 

 

- CAP VERMELL: Bon dia, quines novetats presenta el curs d'enguany respecte al de l'any passat? 
- JERÒNIMA MOREY: La principal novetat d’aquest curs és que les classes són presencials a tots els nivells. L’any passat ja apostàrem per la presencialitat màxima, però una sèrie de grups per qüestions de ràtio i espais no va poder ser.
Una altra novetat important és la implantació al centre d’un pla lector de centre (PLEC) a tots els nivells d’ESO i FP.

- Ha canviat en res el pla de contingència?
- Enguany ja no es parla d’escenaris sinó de nivells (1-4). Un canvi important és que el nombre d’alumnes per aula augmenten considerablement. Actualment tenim el nombre d’alumnes d’un curs normal, això es deu al fet que les distàncies han passat d’1,5 a 1,2m. Hem de tenir sempre en compte que les dimensions de les aules ho permeten.

-  Què ens pots contar del nou PLEC?
-  Aquest curs passat la coordinadora de la biblioteca, Antònia Pons, ens va contar que a l’institut de Porreres havien posat en marxa un pla lector i que sabia que funcionava molt bé. Tenint en compte que per normativa el centre havia de tenir un pla lector vàrem decidir posar-nos en contacte amb els responsables del programa i iniciar els tràmits per posar-lo en marxa. El PLEC va suposar un canvi estructural en l'organització del centre: vàrem passar de classes de 55 minuts a classe de 50 minuts. Així agafant 5 minuts de cada sessió tenim els 30 minuts diaris que dedicam a la lectura. Decidírem fer una biblioteca d’aula a cada curs amb una gran varietat de lectures, que van des de la narrativa, manga, còmic, poesia, biografies,... Tres dies a la setmana la lectura és lliure, és a dir, cada alumne tria el llibre que vol llegir; per altra banda, els dijous les lectures són comunes i guiades. Cada departament fa propostes de textos del seu àmbit. Els divendres es dediquen als jocs lectors.
Al llarg de la seva implementació està previst fer un seguiment d'aquest pla per veure com evoluciona la comprensió lectora del nostre alumnat.

- En què consisteix la utilització dels SITES i què aporta al centre?
- Enguany hem decidit que necessitàvem organitzar la informació de manera clara i que tothom hi tengués fàcil accés. Per això hem aprofitat aquesta eina de google per organitzar i estructurar en un quadern del professor digital tota la informació referent al funcionament de centre.

-  Hi ha semipresencialitat al centre o tots els cursos que se fan enguany són presencials?
- Tots els cursos, com anteriorment hem explicat, són presencials.

- T'agradaria afegir res més?
- De moment tenim un inici de curs bastant tranquil a nivell de salut, però complicat a nivell d’organització. Esperem que les coses segueixin així i no es compliquin.

  
Moltes gràcies i bona sort!