Amb motiu de l'obertura al públic de la piscina municipal, parlam amb el regidor d'Esports- Com valores l’obertura de la piscina, desprès de 8 anys tancada?
-  Molt positiu, la gent ha respost molt bé i en aquesta setmana el nombre d’usuaris ha anat creixent. La gent ve a conèixer les instal·lacions i a demanar informació sobre com funciona. Dels 24 usuaris que van venir el dia de l’obertura als 134 de divendres 22, l’augment es significatiu i des de el Servei Municipal d’Esports el valorem de forma molt positiva.

Què ha canviat perquè no se pogués obrir abans i ara si?
- Bàsicament és una qüestió  de terminis legals que teníem amb Gesport Balear. La piscina municipal és va començar a construir l’any 2002 al 2007 les obres havien acabat i es va treure a concurs la gestió, la guanyadora va ser Gesport Balear que a més de gestionar la piscina havia de fer una sèrie de millores a les instal·lacions per valor 1.000.000€  el 2008 la piscina continuava tancada i l’empresa no havia fet cap de les inversió, per tant l’ajuntament va decidir rescindir el contracte amb l’empresa i va començar un litigi entre l’Ajuntament i Gesport Balear que va acabar el 2015 amb la sentencia del tribunal a favor de l’Ajuntament. Una vegada tot aquest litigi judicial ha acabat, hem pogut obrir la piscina.

Com se gestionarà?
- De moment hem obert la piscina i la gestió la du directament l’Ajuntament de Capdepera a través de la regidoria d’Esports.

- Quines activitats hi ha programades o previstes?
- A dia d’avui no oferim cap activitat, la gent pot venir a nedar per lliure. Creim que el disseny d’activitats i les propostes les han de fer els usuaris, per això hem dissenyat un qüestionari per que els veïnats ens puguin fer arribar les seves propostes d’activitats i després d’aquest mes saber quines són les més demandades.

- Quina serà la quota diari/mensual ?
- Està encara per determinar, ja que és un tema que s’ha de xerrar amb tots els partits polítics que formem l’ajuntament, aquesta mateixa setmana hem convocat una comissió informativa per tractar aquest tema.

Alguna cosa a afegir?
- Res més, animar a tothom a que vengui a nedar i ha gaudir de les instal·lacions de la piscina municipal.