BASES II CONCURS PHOTOWALKING CAPDEPERA

El concurs de les festes a través del facebook i amb importants premis

 

L’Ajuntament de Capdepera organitza i estableix les bases següents:

Primera.- Participants

La participació en el concurs és lliure per a qualsevol persona física, aficionada o professional, de qualsevol part del món.

Segona.- Temàtica

 • El tema central del concurs és la descoberta del patrimoni cultural i natural de Capdepera basat en: Carrers, Festes i Gent
 • S’entén per Capdepera tot el municipi, que abraça Capdepera, Cala Rajada, Canyamel, Sa Font de Sa Cala, Cala Mesquida, i el seu territori adjacent.
 • El tema es podrà plasmar des de qualsevol punt de vista i sense límits a la creativitat artística.
 • No es publicaran ni acceptaran arxius amb continguts contraris al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones. En definitiva, no s’acceptarà cap arxiu que sigui contrari a la legalitat vigent.

 Tercera.- Obra

 • Es podran presentar un màxim de 10 fotografies per participant.
 • Per a les fotografies on es puguin reconèixer persones els concursants hauran de tenir l’autorització corresponent. L’organització es reserva el dret a demanar una carta firmada a aquestes persones, en la qual autoritzin l’ús de la seva imatge, que el participant haurà de presentar en cas de ser seleccionada la seva obra.
 • No s’acceptaran fotografies realitzades per persones distintes a l’autor o que no siguin de la seva propietat.
 • Les fotografies podran ser alterades electrònicament per canviar el sentit giratori, lluminositat, vermellor dels ulls i efectes similars. No s’acceptaran collages ni fotomuntatges.
 • Les fotografies no poden dur textos, signatures, ni marques d’aigua incloses.
 • Las fotografies poden ser en color o en blanc i negre.
 • No s’acceptaran fotografies que hagin estat premiades amb anterioritat.
 • El participant manifesta i garanteix a l’Ajuntament de Capdepera que és l’únic titular de tots els drets d’autor sobre la fotografia que presenta al Concurs i es responsabilitza totalment del fet que no existeixin drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació de tercers per drets d’imatge.
 • Es valorarà la creativitat en el tractament del tema. L’organització es reserva el dret de descartar les imatges que no s’adaptin a la temàtica, així com també les que no reuneixin un mínim de qualitat o no tenguin la suficient resolució per ser ampliades.

Quarta.- Com Participar-hi?

 

A) Requisits

Només s’estableix el format digital com a forma de participació. Les fotografies hauran de respectar els següents requisits:

 • Les fotografies han de ser arxius JPG.
 • Han de tenir una mida mínima de 3.000 x 2.250 píxels.
 • El pes de l’arxiu no pot sobrepassar els 5 Megabytes (Mb). Si la fotografia és seleccionada per ser projectada i/o exposada es podrà sol·licitar a l’autor que l’enviï en una resolució màxima per correu electrònic.

Els participants que no compleixin qualsevol dels requisits assenyalats en aquesta convocatòria seran desqualificats automàticament.

 

B) Identificació i enviament

El canal de participació en aquest concurs és la xarxa social Facebook. La participació és gratuïta. Per participar, el concursant haurà de pujar les seves fotos al àlbum del concurs o directament al mur. 

Els menors de 18 anys o aquelles persones que no disposin de Facebook i vulguin participar al concurs poden remetre les seves fotografies a la següent adreça de correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

La fotografia ha de tenir un nom o títol que la identifiqui i el nom de la persona que concursa que s’haurà d’incloure a la “descripció” i la ubicació on s’ha realitzat.

L’Ajuntament de Capdepera posa a disposició de tots els qui vulguin participar els ordinadors de les Biblioteques de Capdepera i Cala Rajada per tal que puguin accedir-hi gratuïtament.

L’organització requerirà als concursants que enviïn per missatge les dades personals d’identificació que no ho hagin fet.

L’Ajuntament de Capdepera d’acord amb la L.O. 15/1999 (LOPD): garanteix que les dades personals seran incorporades a un fitxer de la responsabilitat. per al manteniment de les comunicacions recíproques i per les qüestions derivades aquesta activitat. Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació, podeu dirigir-vos per escrit a Ajuntament de Capdepera, Carrer Ciutat, 20 07580 Capdepera - Illes Balears

 

Les fotografies es poden etiquetar només amb el nom de la persona que ha realitzat la fotografia i que es presenta al concurs.

 

El període del concurs és del 10 d'agost al 10 de setembre de 2014, ambdues dates incloses. Les fotografies rebudes prèvia o posteriorment a aquesta data no formaran part del concurs.

 

C) Exposició de les imatges

 • L’organització descartarà aquelles fotos que no reuneixin un mínim imprescindible de qualitat o que puguin resultar de mal gust o ofensives per als protagonistes de la imatge.
 • L’organització no atendrà telefonades ni respondrà les consultes orals o escrites sobre el desenvolupament del Concurs. Els participants hauran d’esperar a la publicació de la decisió del jurat.
 • Les imatges es podran consultar a la pàgina de Facebook i podran ser valorades lliurement pels visitants, sense que això pressuposi cap avanç de la decisió final del jurat.
 • El participant accepta que la seva fotografia sigui visible a la web de Facebook de PhotoWalking Capdepera, a la web oficial del Concurs de Fotografia Digital, així com als canals socials del concurs i a la galeria de les entitats col·laboradores. Les fotografies formaran part de l’arxiu de l’Ajuntament de Capdepera per a la seva posterior possible utilització.
 • El participant accepta que la seva/es fotografia/es formin part de la projecció de fotografies que es duran a terme (PhotoProjecting) i d’altres esdeveniments similars que s’organitzin.
 • De les fotografies participants, l’organització es reservarà el dret de publicar-les o reproduir-les, a través d’ell mateix o de tercers, sense limitació de temps ni de lloc.

D) Data d’admissió

La data de recepció d’originals s’iniciarà el 10 d'agost de 2014 i finalitzarà el 10 de setembre de 2014, ambdós inclosos.

 

Cinquena.- Decisió del jurat

La decisió del jurat es realitzarà el 17 de setembre de 2014. Si a parer del Jurat no s’haguessin presentat obres amb qualitat suficient, els premis podrien quedar deserts.

Els criteris d’avaluació del jurat seran la creativitat i la qualitat fotogràfica. La selecció dels guanyadors serà a discreció absoluta del jurat i la seva decisió serà definitiva i inapel·lable.

 

Sisena.- Premis

Es concediran els següents premis:

 • Primer Premi:  Estada a l'hotel de 5* Grupotel Parc Natural & Spa.  4 dies/3 nits per a dues persones en habitació doble, inclou allotjament i berenar. Patrocinat per Grupotel.
 •  Segon premi: Si la guanyadora és una fotògrafa: polsera  de plata i nylon de la col·lecció nova de Pandora amb una peça de plata que reprodueix una càmara de fotos i una peça que reprodueix una maleta de viatge. Si el guanyador és un fotògraf: polsera de pell trenada amb un penjoll de plata que reprodueix una sabata esportiva i un segon penjoll de plata que reprodueix uns prismàtics de la col·lecció Thomas Sabo. Ambdós premis estan valorats en un preu superior als 100€. Donat per Art en joies–Fuster Joiers
 • Tercer premi: Serigrafia de Gustavo i pack de llibres. Donació de l’Associació Cultural Cap Vermell.
 • Premi i categoria especial per a nins. S'estableix un premi especial per als petits fotògrafs. Els menors de 18 anys podran guanyar 4 entrades a Jungle Parkc Mallorca, Santa Ponça, si la seva foto és escollida com la millor per la seva franja d'edat. Patrocinat per Jungle Parc.  
 • Premi per votació popular: La imatge que el dia 10 de setembre a les 24:00h hagi rebut més “M’agrada” serà la guanyadora d’un sopar per a dues persones al Petit Hotel Ses Rotges. Patrocinat per Petit Hotel Restaurant Ses Rotges.

Sisena.- Incompatibilitats per rebre un Premi

La mateixa persona no podrà ser agraciada amb més d’un premi.

 

Vuitena.- Gestió del lliurament del premi

Una vegada verificat que els premiats compleixen els requisits establerts en aquestes Bases, l’Ajuntament de Capdepera comunicarà a través de la web de Facebook (www.facebook.com/pages/PhotoWalking-Capdepera) la llista de premiats definitiva i exposarà el procediment per formalitzar el lliurament del premi, segons el que establien les presents bases. Així mateix, s’informarà el guanyador per missatge electrònic a la seva bústia de Facebook.

 

El Premiat disposarà d’un termini de 7 dies, des de la notificació a la Web de la seva condició de premiat, per manifestar per escrit que accepta el premi obtingut, moment en el qual se l’informarà del procediment per formalitzar el lliurament del premi. Una vegada transcorregut el termini d’acceptació sense que el premiat hagi manifestat per escrit la seva acceptació del premi, s’entendrà que hi renuncia sense que hi hagi cap tipus de compensació per dita renúncia.

 

Novena.- Consideracions relatives als premis

El fet de renunciar a un premi, sigui quina sigui la raó que motivi aquesta renúncia, no suposarà cap dret a l’agraciat de cap classe de compensació.

 

Desena.- Utilització publicitària del nom del guanyador i Protecció de dades

L’ajuntament de Capdepera en el moment d’atorgar el premi al guanyador haurà de disposar del consentiment exprés a fi de poder accedir a les seves dades personals i tractar-les amb la finalitat de publicitar el resultat de la promoció, en els quals s’haurà d’utilitzar el nom i imatge, sense que el fet d’utilitzar-los li confereixin cap tipus de dret de remuneració o benefici. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

 

Així mateix, el titular de les dades podrà exercitar els dret d’accés, rectificació i cancel·lació, així com revocar el seu consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials enviant una carta o correu electrònic a la següent adreça: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

A la petició, s’haurà d’adjuntar la següent informació:

    Nom, llinatges, número de telèfon mòbil i/o adreça electrònica i DNI.

    Dret que desitja sol·licitar i contingut de la seva petició.

    Domicili a efectes de notificacions.

 

Onzena.- Drets de propietat intel·lectual

Els drets d’ús, difusió, distribució, exhibició, exposició, comunicació pública, divulgació i reproducció de les obres seleccionades, l’obra guanyadora i els premis especials quedaran cedits a l'Ajuntament de Capdepera.

Així mateix, quedaran cedits a favor de l'Ajuntament de Capdepera els drets de difusió, distribució, comunicació pública i reproducció de la resta d’obres presentades a concurs que siguin necessàries per a que l’Ajuntament les pugui reproduir i comunicar públicament, gratuïtament, i amb identificació dels seus autors, si l’Ajuntament ho considerés necessari.

 

Dotzena - Interpretació

L’Ajuntament de Capdepera es reserva el dret d’interpretar aquestes bases, i les persones que hi participin hauran d’acceptar aquesta interpretació pel simple fet de participar-hi.

 

L’Ajuntament de Capdepera podrà retirar el premi a aquella persona que en faci un ús fraudulent.

 

Tretzena -  Acceptació tàcita de les bases

 • La simple participació en aquest concurs suposa que se n’accepten les bases en la seva totalitat.
 • L’Ajuntament de Capdepera es reserva el dret de modificar les condicions del present concurs en qualsevol moment, i fins i tot anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte, sempre que hi hagi una causa justificada que ho motivi. En tot cas, es compromet a comunicar per aquesta mateixa via les bases modificades o, en el seu cas, l’anul·lació del concurs en el seu conjunt, de forma que tots els participants tenguin accés a dita informació.

Catorzena – Legislació aplicable

L’Ajuntament de Capdepera es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra les persones que duguin a terme qualsevol acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del joc.

 

Per a qualsevol litigi relatiu a la interpretació o l’aplicació d’aquestes bases, l’Ajuntament de Capdepera i els participants en aquesta promoció se sotmeten expressament a la jurisdicció i la competència dels jutjats i tribunals de Palma de Mallorca, i renuncien expressament a qualsevol altre dret que els pugui correspondre.


https://www.facebook.com/PhotoWalkingCapdepera?ref=hl