Els representants d'Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç, Son Carrió i Manacor es reuniren en aquesta darrera ciutat

    El pasat divendres dia 11 ens reunirem com cada any ,les obreries que organitzam la festa de Sant Antoni per veure-ens abans de començar el trui i la feina,

   El ferem a Manacor. Aquestes reunions són rotatives un any a cada poble. Hi foren representades les tradicionals de Son Servera, Artà, Capdepera, el patronat de Manacor i les noves incorporacions de San Llorenç i Son Carrio com comisio de festes.  Faltaren els poblers degut a canvis de dates,

   Tot i això el sopar va sortir de pinyol vermell, pamboli per tothom,és el sopar instituït al principi d'aquestes trobades, així no hi ha mai mes protagonisme d'un poble que l'altre,i cada comensal es paga el sopar així no hi ha golafres.

   Com veis pràcticament només al llevant de Mallorca la festa està representada de manera tradicional, amb obreries que respecten unes normes establertas de l'antigor, cada poble amb les sevas particularitats, però respectant un sentit.

   Despres d'aquesta reunió donam per començada la temporada de feina per enllestir tot el que sigui necessari perque la festa pugui lluir així com li correspon.  

   Per acabar volem donar les gràcies per part de l'obreria de sant Antoni de Capdepera a totes les persones que participen a la festa, ja sigui col·laborant fent carrosses, foguerons o amb la seva presencia als carrers, ja que hem de recordar que les festes són de la gent que hi participa activament i que són els únics que les poden millorar.


Molts d'anys i Visca Sant Antoni

Image