FESTA DE SANT ANTONI 2023

CAPDEPERA i CALA RAJADA.

Lloc de venda de camisetes i mocadors:

 - Ca Na Rafela (Capdepera)

 - Tenda Toys Center (Cala Rajada)

 - Mercat de Capdepera de dia 11 i Mercat de Cala Rajada de dia 14.