La Festa de Sant Antoni a Capdepera sempre acaba a la plaça de l'Orient, després de la cavalcada i poc després quan la Banda de Música toca els darrers acords i els dimonis es retiren, a l'església de Sant Bartomeu se celebra l'Ofici de Sant Antoni.Com bon dia de Sant Antoni, aquest any, malgrat la cancel·lació de tots els altres actes característics de la festa, la parròquia de Capdepera ha mantingut la tradició i la celebració de l'Ofici del patró, que a les 18,00 h com cada any, l'església s'obria per honorar al Sant. Amb presència dels Obrers Majors i els clavaris i pocs parroquians, el rector, mossèn Xisco Bernabeu, oficià la missa acompanyat de Pere Orpí (fill de Capdepera i capellà ja jubilat), i el jove escolanet Gianluca.A l'homilia seguida amb atenció, Mn. Xisco Bernabeu dedicà el seu sermó a lloar la vida del sant, que es retirà al desert per seguir una vida lluny de qualsevol civilització, segons ho conten les escriptures que en conten la seva vida. Una vida, curiosament poc lligada en realitat als animals, ja que al desert on es retirà pocs animals hi havia, llevats de serps. Així i tot, se'l recorda com el Sant dels animals, per les suposades "cures" que feia als animals i per això les beneïdes el dia del sant.Com és habitual a les cerimònies importants de la parròquia de Capdepera, la Coral Parroquial Gabellina va acompanyar en tot moment amb els seus cants l'eucaristia i seguint el costum, el cant dels goigs a la capella davant la imatge de Sant Antoni, donà per acabat l'acte amb un bon crit de "Visca Sant Antoni". A la sortida, és repartí una bosseta amb crespells en forma de dimoni per a tots els assistents.
Com es costum, abans de sortir els membres de l'Obreria es feren la foto a la capella del sant.