Quan parlem de Sant Antoni és necessari agrair la feinada que fa l'Obreria, els dimonis, la banda i els col·laboradors. Però caldria recordar que passades les festes els carrer (dissortadament) queden ben bruts.   Sembla mentida, però les botelles buides pesen més que les plenes, si no, no s'entén com una vegada acabades se deixen en el primer lloc que es troba (generalment enmig del carrer, a les voreres, portes...). 
 
S'ha de dir que l'endemà de les corregudes i els foguerons el servei de neteja va retirar les restes del carrer. Tot net i l'arena amb cendres i restes del foc recollides.  A penes havien acabades les beneïdes començaren a enretirar l'arena estesa per facilitar el pas dels cavalls.Per cert alguns foguerons encara cremaven l'endemà, havent passat tot la nit encesos.

A Cala Rajada hem pogut veure com ha afectat els foguerons a l'asfalt. Malgrat la protecció de l'arena sembla que l'asfalt s'ha fos.  Deu tenir alguna explicació, però resulta curiós que afecta més a l'asfalt nou que a l'antic. Tenim notícies que a diversos llocs ja s'havia començat a desfer el conglomerat. Manca de quitrà?