Animats foguerons en una nit estelada. Notícies d'alguna brega a causa de l'alcohol.


Gran nit de la revetla de sant Antoni. Com és habitual els dimonis i la banda de música feren la volta per gairebé tots els foguerons del poble. També la comparsa de músics alegrà els foguerons amb moltes i variades cançons de Sant Antoni. Aquí teniu uns vídeos del fogueró de can Brotard.

Tot i la confusió de les notícies que ens han arribat, donam per certa una brega a les corregudes. Sembla que hi tingué molt a veure l'esperit que es consumeix en aquesta festa. Una llàstima que se produeixin fets com aquests, que no haurien d'espenyar la festa.