Repassa l'any passat escrit en glosat


Benvolguda autoritat
i tots els que sou presents:
les paraules més plaents
us portam amb dignitat.
Canta per la humanitat
un poble amb referents.

Un element diferenciador de la festa de Sant Antoni a Capdepera i Artà és la publicació de l'argument en forma de quadernet. Com cada any l'argument recull un resum glosat dels esdeveniments que han passat durant tot l'any amb una sèrie de temes recurrents: la presentació, el temps, les festes, la política, la demografia  i el calaix de sastre de "diverses".L'argument gabellí s'ha modernitzar una mica i ha passat a ser una obra col·lectiva ( a les gloses del 2019 han escrit en Joan Genovard, Maria Llaneras, Jaume Fuster, Pere Orpí i Joan Cabalgante) i recull dos dibuixos fets pels nins i nines de les escoles del municipi (enguany han estat triats els dibuixos de Som Aquí Gabellins i Sophia Elena Acuna).En acabar les beneïdes era tradicional llegir totes les gloses que contenia, amb una tonada pròpia, ara se'n fa un resum (el del 2019 inclou 118 gloses).L'argument és un element de les festes de Sant Antoni que perdura fidel a la tradició. Esperem que així sigui per molts d'anys!