Es picarols ja se senten
tothom ja és al carrer
i en haver sentit s'obrer
ja ha començat sa festa

Sa festa més esperada
de dos dimonis i un sant
a qui vull dedicar es cant
perquè ens doni bona anyada

Un surt de ca na Vergera
i s'altre de ca'n Capet
es carrer torna ben estret
tot ple de gent ben festera

Es disposen a trobar-se,
un moreno i un de ros
un petit i un de gros
i juguen fins a abraçar-se

Tradicions ben arrelades
sentiments a flor de pell
no hi ha cap ball més bell
que es que fan baix ses escales

En rompre sa creu de mata
sa banda arranca a sonar
es dimonis a ballar
i sa gent que ja s'engata

Correran per tot es poble
mocadors de color roig
i saps que en fa de goig
tenir sa festa més noble

Per tot hi ha torradors
i es foguerons ja cremen
amb sa banda es que volten
són es millors sonadors

És ben hora d'anar a jeure
ses herbes ja han fet avall
demà treurem es cavall
i carrosses hem de veure

A nes sant de tau penjada
que es patró des animals
dos banyuts l'enfitaran
i de s'ase el tomaran

Acaben ses beneïdes
es cavalls ja han amollat
s'argument ja han cantat
toca fer ses despedides

S'emoció de tots se nota
es nostre coret s'eixampla
sona com sempre sa banda
i es dimoni balla i bota

Ja no se sent sa caixeta
i se lleven sa careta
a l'ofici hem d'anar
per sa festa acabar

Com sabeu no hi seré
i de ganes no men falten
mentre n'hi haurà que canten
estudiar es lo que faré

Ben igual que l'any passat
que també vaig fer un glosat
una cosa us he de dir
Sant Antoní és gabellí!

Sant Antoni té cantera
ja que noltros l'estimam
diu que on més festa li fan
és aquí a Capdepera!

Visca Sant Antoni!
Visca Capdepera!


Joan Campins Melis
Barcelona, gener de 2019.