Dissabte, 23 de gener van tenir lloc les corregudes de Cala Rajada. Com a vàrem comentar de les festes Sant Antoni,  a Cala Rajada també hem de constatar que s'ompliren els carrers duna gentada plenament implicada. El bon temps se volgué afegir a la festa i  tot plegat va dur a unes de les més multitudinàries corregudes de Sant Sebastià.

Com és habitual, se complí estrictament el protocol de la festa. Primer dinar a la cotxeria de Toni "Miquelet" (una excele·lent paella preparada per mans expertes, i a les tres en punt sortida dels dimonis per a fer el primer ball, després de la "trobada" dels dimonis. No faltà la desfeta de la creu de mata de davant l'església ni els acords de la banda. A partir d'aquest moment varen recòrrer l'itinerari previst pels carrere Elionor Servera. Magallanes, Via Mallorca, Castellet... en fí, la ruta habitual. Com hem dit tot seguit per una gentada uqe cantava i ballava visquent intensament la festa.

A la cantonada de Via Mallorca amb Castellet, hi va haver el tradicional ball dels nsotres dimonis amb els d'Artà. Enguany va ballar en Ferriol.

Just arribar a la plaça dels Mariners, se var fer el darrer ball i poc després sortí la parella de dimonis que visitaren els foguerons, que enguany eren prop de cinquanta.

Us deixam un petit reportatge fotogràfic.