En un senzill acte a l'Ajuntament de Capdepera, celebrat el dilluns 12 de gener, els nous obrers majors de  l'Obreria de Sant Antoni es presentaren al batle, Rafel Fernández, i el convidaren a participar de la festa. 


Com sabeu (ja va ser publicat per Cap Vermell) els nous obrers majors són na Bàrbara Lliteres "Vergera", per Capdepera,  i Joan Ramón Esteva "Blancus", per Cala Rajada. El nou president de l'Obreria és Kiko Melis.

Amb aquest acte protocolari es convida a tots els habitants del municipi a participar dels actes organitzat per l'Obreria en honor de Sant Antoni de Viana.


Fotografia de Biel Capò / DdM