Biel Garau Estarellas s'estrena com a autor de s'Argument de Sant Antoni Després d'uns anys de fer l'Argument de Sant Antoni, Jaume Fuster anuncià que el del 2013 seria el seu darrer llibret. El mateix Jaume proposà el jove Biel Garau Estarellas com a continuador d'aquesta tradició tan lligada a la festa de Sant Antoni.L'argument d'enguany compta amb 92 gloses, en les quals hi trobam un repàs a les noticies de l'any passat. En Biel se'n surt molt bé de la seva difícil tasca. Esperam que la seva dedicació com a autor de l'argument tingui continuïtat i pugui desenvolupar el seu propi estil.

Així és presenta en Biel ..

1.
Biel Garau Estarellas,
com tal jo me present.
Tot es meu enteniment
posaré dalt ses esgrelles
per fer ses rimes més belles
i enllestir aquest argument.No li falten versos d'agraïment al seu antecesor:

És per jo tot un plaer
es poder ser es successor 
d'un magnífic glossador
com és en Jaume Fuster,
que és un gran santantonier
i ha aguantat sa tradició.

Gairebé em veig obligat
a donar-li agraïment,
ja que per fer s'argument
és qui m'ha recomanat.
Home noble i cultivat;
com a persona, excel·lent.

Ànim i coratge, Biel.Portada de s'Argument 2014 i contraportada, dibuix de Carme Estarellas Platel