L'Obreria de Sant Antoni canta al seu sant...
Divendres, dia 17 de gener, acabada la cavalcada, va tenir lloc la missa de Sant Antoni a la que van assistir la totalitat dels obrers. Durant la celebració van cantar al seu sant davant la capella del sant enramellada amb flor d'ametler.