Sempre hem sentit parlar de la Vigília Pasqual, com una de les celebracions i missa més importants del calendari cristià. Celebració també anomenada Vetlla Pasqual o la Gran Vigília de Pasqua, és una liturgia que se celebra a les esglésies cristianes tradicionals com a primera celebració oficial de la Resurrecció de Jesús. La Vigília Pasqual o la nit del dissabte al diumenge de Resurrecció és una nit de vetlla en honor del Senyor, i la vigília que es du a terme commemorant la nit santa en què Jesús resucità. 


Una celebració rica en ritus i signes, que té quatre parts, amb el color litúrgic blanc, que és el de les festes de Jesús. 

La primera part, és el ritu del lucernari, on es beneeix el foc a fora del temple, del qual s'encén el Ciri Pasqual que a continuació, entrant els assistents en processó dins el temple, encenen totes les candeles que porten del Ciri Pasqual, per llavors col·locar-ho al centre del presbiteri i s'encendrà els vespres de certes solemnitats fins al dia de l’Ascensió, representant la llum que ha de guiar als fidels durant la seva vida.

La segona part consisteix en la proclamació de la Paraula de Déu, amb un nombre de lectures considerable (quatre i l’evangeli), ja que es fa una mirada a tots els principals esdeveniments de la història de la salvació. 

La tercera part és la liturgia baptismal, és la part on es beneeix l'aigua de la pila baptismal o l'aigua comuna, quan es renoven les promeses baptismals i llavors s'aspergeix a tots els fidels amb l'aigua beneïda. 

L'última part de la Vigília és l'eucaristia


Històricament se celebrava a les hores de foscor entre la posta de sol del Dissabte Sant i la sortida del sol del dia de Pasqua. Un dia que per tradició, els infants són batejats amb “l’aigua nova”, però sembla, que aquesta costum ja no està tan arrelada en la nostra comunitat religiosa, ni entre els cristians de les nostres parròquies, així ho consideram, si agafam com a mostra, la quantitat de feligresos que hi participen, que ja fa anys que no es batia cap infant aquest dia i que ja fa uns anys que aquesta missa se celebra molt més prest, abans de la posta de sol.  

Radiant Diumenge de Pasqua, aquest 2023, bon dia de primavera, dels que conviden a sortir al carrer i participar de la Processó de l'Encontre, del Crist Ressuscitat i la imatge de la Verge Maria. Així ho va entendre la gent, que en gran nombre va assistir a aquesta tradicional celebració del Diumenge de Pasqua, tant a Cala Rajada a les 10h. i a les 12h a Capdepera. A Cala Rajada aquest any es varen proveïr de portadors de les imatges i hi va haver processó de l'Encontre de les imatges, davant la plaça dels Mariners, que en presencia nombrós públic i acompanyades de la Banda de Música i de la Banda de Cornetes i Tambors, fins a l’església. A Capdepera amb notable presència de famílies del poble i pùblic estranger del nucli costaner, la imatge de Jesús ressuscitat entrà a la Plaça des Sitjar acompanyada per la Banda de Cornetes i Tambors, després de sortir de l’església. Ja dins la plaça, espera l’entrada de la Verge Maria, mentre es cantava "Regina coeli" i seguidament les portadores de la verge feien una agenollada davant el Crist Ressuscitat, per després, repetir-ho tres vegades abans de sortir en processó fins a l'església amb les notes del pasdoble Artin, entonades per la Banda de Música.


Mossèn Xisco Bernabeu oficià les dues misses de Pasqua, tant a la parròquia del Carme com a la de Sant Bartomeu. En ambdós casos, com sol ser habitual els dies importants, la Coral Verge del Carme i la Coral Parroquial Gabellina hi posaren la música i els cants per a major brillantor de les cerimònies. I tampoc no hi faltaren al final, unes pastes i el vinet dolç, per a brufar la Pasqua.