Mostrador, bar, fotògraf i barca solar


Preciós és el mostrador de tenda de na Rafela a Cala Rajada. Sempre ens sorprèn, però enguany s'ha superat!Què seria de les festes del Carme sense aquest estol de voluntaris/àries que es posen darrere la barra per atendre el públic i apaivagar la set? Si hi ha un lloc imprescindible en aquestes festes és el bar. Idò ja ho sabeu. Gran part de les festes depèn de la seva recaptació.La barca solar de WWF ha estat amarrada vora el mural de Gustavo tot el cap de setmana. Amarrada el temps que no voltava amb gent i mostrava que un altre món, una altre sistema de viure, més respectuós amb el medi ambient, és possible.
I per acabar, el fotograf fotografiat! És molta la gent que fa fotografies de les Festes del Carme, però ningú no supera, ni de prop la quantitat i qualitat de les que fa en Xiscoa Campins. De fet, la seva càmera és una extensió del seu cos. Per molts d'anys, Xisco!