Present al VI Simposi de Focs Festius de la Mediterrània celebrat a Ceret -França-, ha traspassat fronteres i es converteix en ambaixador cultural de Capdepera.
Els dies 10,11 i 12 de febrer s'ha celebrat a Ceret (Vallespir -Catalunya Nord-) el VI Simposi de Focs Festius de la Mediterrània. Enguany centrat en la relació entre el món musical i les festes del foc. Com en tots els rituals, les festes del foc posseeixen una musicalitat pròpia, sense la qual la festa perdria una part del seu sentit. La festa de l'Alei-alei hi ha estat present a través d'una comunicació telemàtica. Joana Colom parlà de "la cansueta de l'Alei-alei" que fou acollida amb molt interès.

D'aquesta manera una festa ancestral, gabellina, única a Mallorca, recuperada fa cinc anys i que ja consta al catàleg de festes d'interès cultural de les Illes, ha traspassat fronteres i es converteix en ambaixadora cultural de Capdepera.

En paraules de la Directora Insular de patrimoni, Kika Coll: "Per començar el VI Simposi Internacional dels FOCS festius de la Medirerrània amb l'Alei Alei gabellí i tancar el dia amb el Sant Antoni d'Artà. Compartim tradició, coneixement i patrimoni VIU!"El VI Simposi es tancà amb la presentació de la publicació de les actes del passat Simposi on hi consta la comunicació de l'Alei-alei que varen fer Pere Orpí, Joana Colom i Pere Cortada.

Tot el col·lectiu organitzador d'aquesta festa estam d'enhorabona, ja que gaudim del reconeixement on se vulla que anem. Tot i això, el més important és que la festa gaudeixi de gran acceptació i participació entre els més petits, protagonistes de la festa. Per seguir amb la cançò:

Passat demà s'altre ho hem de celebrar!