L'obra poètica del mossèn comptà amb la presentació dels doctors Damià Pons i Pere Rosselló BoverAquest divendres 10 de març es va dur a terme un acte singular: mossèn Pere Orpí, natural de Capdepera, presentà la seva obra Versos per recitar, compilada en més de 700 pàgines. L'acte, que ja s'havia realitzat en terres gabellines es va fer aquesta vegada a Palma.

Primerament, els congregats, entre els qui hi havia persones il·lustres com a Bartomeu Català de Projecte home, l'editor Lleonard Muntaner i alguna membre d'Estol Vidalba, pujaren a la sala de conferències de Can Alcover de l'Obra Cultural Balear. La primera intervenció va ser a càrreg de Pere Rosselló, qui en una acurada presentació va comentar que "el nostre poeta ha volgut oferir-nos tota la seva producció amb una absoluta sinceritat", i també que es pot relacionar amb Guillem Colom, Llompart i Jaume Pomar, poeta de la dècada dels 50.

Seguidament, Damià Pons va agrair la labor intensa amb la llengua catalana. De la mateixa manera que Costa i Llobera va escriure Lo pi de Formentor, uns dels millors poemes de la literatura Universal a l'edat de 21 anys, Pere va encetar la seva obra poètica a l'edat d'onze anys. D'altra banda, va treure la diversitat de labors que du a terme Pere Orpí, desde la defensa de la terra i del poble mallorquí fins a les excursions amb el seu grup Estol Vidalba. També li agraí aquesta continuïtat, varietat i abundància de tot el seu llegat poètic. A més, va afegir la nota que es publiquen més llibres en català amb un any que no se publicaren en tot el segle XIX.

Finalment,  Pere va tenir paraules d'agraïment pels presents i s'estimà més recitar alguns versos del llibre i n'explicà la seva estructura, amb una primera part amb el pròleg i els estudis d'en Damià i d'en Pere hi ha l'obra poètica editada amb seleccions en el primer llibre, Encara que no em donin la paraula, de Josep Maria Llompart, amb qui es veien amb freqüència així com amb Don Francesc de Borja Moll. Pere va guanyar el premi ciutat de Palma amb 24 sonets, l'any 1967.També va fer menció a recitats que es feren famosos com el del señor Cavero:

¿Dónde vas señor Cavero,
dónde vas triste de ti?
Voy en busca de los votos
del centrista mallorquín. 

Inspirada en la famosa cançó de Dónde vas Alfonso XII, que creà mentre feia una excursió amb el seu grup. Aquesta cançó estava recopilada a Fent camí amb el poble. La segona part del llibre és obra poètica inèdita i esparsa, on hi ha una sèrie d'apartats i els reculls de papers que trobà dins carpetes i quaderns, col·locats per ordre cronològic. També va fer menció als escrits de s'Argument de Capdepera i Cala Rajada, que també formen part d'aquesta recopilació. L'Argument se sol cantar a Capdepera pel dia Sant Antoni, amb gloses de sis versos cada un. D'altra banda, Lleonard Muntaner, resaltà la importància de la revista "Voramar", a qui li feia fins i tot ganes de reeditar-la i de la que en Pere formà part del consell de redacció. També va fer menció al codi QR que duu el llibre, on es pot escoltar la seva veu. Un dels poemes que recità va ser el següent:

SA COVA DE S’ERMITA

Devers la mar de “Sa Gola”,
que pareix una ciutat
quan tota sa gent s’hi escola
 a fer sa Pancaritat,
allà, en es cap Vermell
hi ha una cova profunda,
que sa bellesa la inunda;
tothom hi troba un remei.

Allà es homos primitius
 hi restaven nit i dia,
i ara, es homos actius
la visiten, oh alegria!

Dins aquell grandiós coval
 tothom tenia sa cita;
i ara, en es temps actual,
 és “sa cova de s’Ermita”.

 

Capdepera, 1947.
Vegeu: Gabriel Barceló Bover: Pere Orpí. Confessió general d’un capellà poeta, pàg. 40 (Lleonard Muntaner editor, 2003).

Per acabar, Pere Orpí confia poder presentar aquest llibre a Sant Llorenç a l'Espai 36, s'estarà pendent de cara a n'aquest esdeveniment. Ara per ara i des de Cap Vermell només es pot donar l'enhorabona a n'aquest insigne poeta gabellí. Per molts d'anys, Pere!

 

Joan Cabalgante Guasp