Demanen que les ‘Rondalles mallorquines’ de Mossèn Alcover es declarin patrimoni cultural immaterial de Mallorca 

-La Institució Francesc de B. Moll reclama al Consell mesures de salvaguarda i un reconeixement institucional al filòleg. 

-Enguany es culmina l’edició crítica de Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafré amb la publicació del darrer volum, prevista per Nova Editorial Moll per a aquest desembre. 

La Institució Francesc de Borja Moll, dipositària dels drets del Diccionari català-valencià-balear d’Antoni Maria Alcover i el mateix Moll, ha adreçat una instància a la presidenta del Consell, per la qual demana la declaració de les Rondalles 

mallorquines recollides per Alcover com a bé de patrimoni cultural immaterial de Mallorca, així com mesures de salvaguarda, d’acord amb tal catalogació, i una declaració institucional de reconeixement a mossèn Alcover, en el 160è aniversari del seu naixement, el 90è de la seva mort i el 60è de la culminació del Diccionari català-valencià-balear, que es compleixen aquest 2022. Proposa, així mateix, que es promoguin “activitats culturals i cíviques per part del Consell de Mallorca, ara i en el futur, per mantenir viu a Mallorca, transmès de pares a fills i de padrins a nets”, aquest tresor lingüístic; i que “se suscitin activitats de difusió internacional” per difondre-les.  

L’escrit adreçat al Consell per la Institució Francesc de Borja Moll posa de manifest la vàlua d’aquestes narracions, transmeses de manera oral al llarg dels segles, i que Antoni Maria Alcover, sota el nom de ‘Jordi des Racó’, va recollir dels llavis de 246 narradors, de 33 localitats de Mallorca, salvant-les de la desaparició, preservant el seu llenguatge tradicional i donant-les forma literària al seu Aplec, publicat per l’editorial Moll i que ha servit com a introducció a la lectura en català a vàries generacions de mallorquins. Al format tradicional en 24 volums s’hi afegeix l’edició crítica a càrrec dels professors Josep A. Grimalt i Jaume Guiscafrè, ajustada als paràmetres científics internacionals i de la qual la Nova Editorial Moll té prevista la publicació del novè i darrer volum aquest desembre, amb la qual cosa culminarà una feina d’excepcional valor.