Dimecres 28 de novembre 2022


Espectaculars imatges de Nicolás Cumberlege, Miguel Angel Muñoz i Esperança Riera