Les altes pressions d'hivern provoquen aquest fenomen de baixada des nivell de la mar, que els nostres padrins l'anomenen "ses baixes" o "ses minves".Imatges de Joan Sans i Pedro Riera