LLIBRE DEL GÈNESI (1)


Al Gènesi, entre moltes altres coses, si troba el tractat demogràfic que més influència ha tingut en la història de la humanitat. “Digué Déu: Siau fecunds i multipliqueu-vos i ompliu la terra i sotmeteu-la, maneu en els peixos de la mar i en les aus dels cels i en tot animal que serpeja sobre la terra"

El mandat no podia ser més sensat considerant les altes taxes de mortalitat neonatal i infantil i l'exposició a malalties i perills mortals. Es calcula que la població amb la revolució neolítica arribà als 10 milions, al segle I era d'uns 200.000.000 habitants i que es multiplicà per 4,9, arribant al 978.000.000, a finals del segle XVIII, quan el pastor anglicà Thomas Robert Malthus escriví el seu tractat alertant del perill de la sobrepoblació sense que se'l prengués en consideració al contradir la Paraula de Déu i obstaculitzar l'acumulació de capital, que permet complir amb la segona part del mandat.

L'any 2021 poblàvem la terra 7.800.124.000 persones, havent-se multiplicat per quasi 8 en 220 anys i es preveu que l'any 2050 s'arribi als 9.700.000.000. Constatant que la humanitat en les darreres centúries s'ha après molt seriosament el treball de sotmetre la terra i que Déu no avisà, -els seus designis són inescrutables- de l'existència de l'entropia ni desvetllà als humans les lleis de la termodinàmica, finalment Malthus li ha pres la davantera.