El regal de la lectura

Sebastià Serrano

Sebastià Serrano (Bellvís, 1949) és un dels més prestigiosos lingüistes de l'Estat, una referència obligada i una lectura obligatòria en el camp de la filologia, especialment a l'àrea de la semiòtica i, sobretot, de la teoria de la comunicació. Els qui, d'ençà de molts d'anys, ens hi apropàrem, sempre en cercam una relectura de títols com Lingüística i qüestió nacional, La semiòtica: una introducció a la teoria dels signes o El regal de la comunicació. Ha donat conferències i cursos a moltes universitats, entre d’altres, a Amsterdam, Madrid, Lió, Roma, París, Salamanca, Buenos Aires, Mèxic o Estocolm. Ha obtingut premis com l’Anagrama, el Joan Fuster, el Ramon Llull i la Creu de Sant Jordi.

Molt recentment, Serrano ha afegit un nou tìtol a la seva vasta bibliografia, aquest molt recomanable El regal de la lectura, del qual avui ens ocupam succintament els lectors empedreïts. I per tal d'evitar qualsevol dubte sobre el seu contingut, no fos que ens creguéssim que anam a emprendre un viatge més o menys plaent pels marges de la literatura, ja des de la mateixa portada, l'autor planteja la pregunta reveladora: Què passa al nostre cervell quan llegim?

Perquè aquest és el tema central, esbrinar l'immens poder del llenguatge i de la lectura per al nostre cervell i per fer front a l'envelliment. I per tal de contextualitzar la teoria que hi planteja, Sebastià Serrano ens apropa a un fet real en el París de finals del segle XIX, el d'en Claude, el primer cas diagnosticat de ceguesa a la lectura, a causa d'un ictus. En una època i un lloc que aleshores eren el centre del món en el camp de la neurologia, aquella va ser una circumstància que despertà tot l'interès de la comunitat científica en relació al que passa en el nostre cervell quan llegim i els seus efectes sobre la nostra manera de pensar i de viure.

A partir d'aquí, l'autor ens introdueix, com bé se'ns diu des de la presentació mateixa d'aquesta obra, “en el món apassionant del llibre i la lectura des d'una perspectiva nova: la que defensa els beneficis de llegir per al benestar afectiu, emocional i per a la nostra salut i felicitat. Perquè la ciència demostra que llegir és una de les millors pràctiques per mantenir el cervell en bon estat i optimitzar el funcionament de la ment, exercitar la memòria i prevenir malalties neurodegeneratives com ara l'Alzheimer”. O per dir-ho amb paraules del mateix Serrano: “Avui sabem que la lectura fomenta i estimula el desenvolupament cognitiu molt més del que ens pensàvem. I que el cervell, avesat a l’exercici continuat de la lectura, serà capaç de compensar el procés de degeneració que es produeix de forma natural amb el pas dels anys”.

L'obra que avui recomanam, a més, té la virtut d'apropar-nos des de l'origen de l'escriptura fins al naixement de la neurologia, amb 'un llenguatge altament divulgatiu i a l'abast de lectors tan limitats com nosaltres mateixos. Així que tancam aquest modest excurs amb paraules de l'autor d'El regal de la lectura, molt millors i entenedores que aquelles amb què nosaltres seríem capaços d'explicar-ho: “La meva intenció ha estat demanar, de tant en tant, una mica de desautomatització de l'acte de llegit a fi de poder gaudir de la contemplació de la seva naturalesa complexa i considerar l'escriptura-lectura com el primer gran descobriment del cervell lingüístic, fet per aquells primers escribes que, sense saber-ho, feien la seva feina com a neuròlegs avançats en el temps”.Que vagi de gust. Estam segurs que, per als qui no el conegueu, si llegiu aquest llibre, voldreu conèixer Sebastià Serrano més a fons.


El regal de la lectura
. Sebastià Serrano. Ara Llibres, Barcelona 2022.