Amb motiu de la presentació del seu llibre "Versos per recitar" explicà el contingut, recità diversos poemes i les corals Gabellina i s'Alzinar cantaren nadales.