Una nova col·lecció incorporada a la Biblioteca digital de la UIB fruit del projecte encapçalat pel Dr. Sebastià Serra Busquets i el Dr. Gabriel Mayol Arbona, entre els anys 2013-2015, finançat per la Càtedra d'Estudis Turístics Melià Hotels International


Els volums estan formats per articles sobre diferents camps del Turisme Cultural de les Illes, fets per especialistes de diversos camps del patrimoni cultural. Estudis que van des de la Menorca Talaiòtica a la Cultura Popular de les Pitiüses, passant pel turisme religiós a Mallorca, el de Patrimoni de la Humanitat, l'enològic, gastronòmic, musical, i molts d’altres.

La gènesi del volum que teniu a les mans és fruit de la voluntat d'una sèrie d'investigadors i de docents, majoritàriament de la Universitat de les Illes Balears, d'analitzar una qüestió complexa, d'actualitat i en debat permanent com és el turisme cultural. L'aproximació que es pretenia fer havia de ser, de precís, el mes completa possible i per això s'ha resseguit la importància que ha tingut l'activitat al llarg de la historia, s'ha fet un estat de la qüestió sobre la realitat actual i s'han projectat quines son les perspectives de futur que, mitjançant l’anàlisi, es preveuen.


Podeu consultar les actes del congrés al següent enllaç ➡️ http://bit.ly/TCAPF79