Xerrada-taller pràctica sobre el color a càrrec d'artista Guillem Crespí Alemany

Dimarts, a la biblitoteca tengué lloc una xerrada-taller a càrrec de l'artista Crespí-Alemany. El reduït nombre de participants afavorí la fluidesa i la intensitat de la pràctica. En primer lloc, l'artista parlà dels com fer els colors i com mesclar-los. De les diverses tècniques i com ho feia ell. La narració de la seva experiència de treball fou, sens dubtes, el que més aportà a tots els participants. 
Crespí-Alemany treballa des de l'experiència i vol que tothom visqui el procés i "s'embruti les mans". Cosa que al final els participants ho agraeixen molt. La senzillesa de les explicacions i la confiança que transmet es contagien i es reflecteixen al paper a l'hora d'iniciar el dibuix. "La mà ha d'anar falaguera, no pitjar ni llevar el llàpis de la fulla,...cercar formes,...centrar la imatge amb punts de referència,..i, sobretot, pràctica, treballar i tornar-hi si no va bé"
El resultat fou espectacular. Tant, que l'artista va proposar signar els dibuixos per part seva i del participant el el taller. 

Tots sortiren amb un feix de coneixements posats a la pràctica i molt contents de l'experiència.