Què opines de la reserva marina?

   Com no pot ser d’altra forma, als qui formen l’equip redactor de la revista, els agrada ficar el dit dins la nafra i, sense mirar prim, decidiren demanar als lectors què pensaven  de la reserva marina de Cala Rajada.

Image
   De les sis opcions (cinc i un de comodí),  es pot dir que n'hi ha una que destaca de forma aclaparadora. Els nostres lectors troben que és prioritari unificar  les dues legislacions que afecten la zona: l’autonòmica i l’estatal.  Així que el primer que es demana és que es posin d’acord les administracions i es deixin de “batalletes”. El que no queda clara és quina s’ha d’adaptar (és a dir, no sabem si s’ha d’unificar a l’alça o a la baixa, en referència al nivell de protecció); nosaltres  volem pensar que s’ha d’equilibrar la cosa i cedir un poc cada una. Aquesta opció ha tingut  més d’un 50% dels vots, una majoria contundent, vaja. S’ha de dir que aquesta opció començà amb una notable acceptació (devers el 40% ) i durant el mes no ha fet res més que incrementar la diferència .
   Curiosament, la segueixen, però molt per darrere, dues opcions que podríen dir “proteccionistes”: la que proposa que quedi així com està (amb un 22,3 %) i la que troba que la reserva és massa permissiva (un 14,1%).
   Només un 5,9 % pensen que la legislació és massa restrictiva. Les altres opcions són quasi marginals, pel número de vots  rebuts s’ha d’entendre:  els qui se senten poc informats només són un 3,2 % i els qui demanen més informació ( i una moratòria d’aplicació) amb dificultat superen el 2,7 %.
   Ja sabem que aquestes dades no són extrapolables a l’opinió general de la població, però en poden donar un indici signific atiu. No de bades els lectors de Cap Vermell han rebut molta informació, inclús amb enllaços a pàgines especialitzades, i en aquest aspecte tenen una opinió formada.
    Els nostres lectors són majoritàriament favorables a la reserva marina de Cala Rajada, amb les restriccions que suposa per a la pesca en la nostra costa.  Les dades són clares per a qui ho vulgui entendre.


Nombre de vots: 220
Primer vot: dia 01/09/07
Darrer vot: dia 02/09/07
Opcions.  Unificar les legislacions autonòmica i estatal: 114 vots (51,8%)
                Està bé així com està: 49 vots ( 22,3 %)
                És massa permissiva: 31 vots (14,1 %)
                És massa restrictiva : 13 vots (5,9 %)
                No tenc opinió formada: 7 vots (3,2 %)
                Caldria més informació, moratòria: 6 vots (2,7 %)

   Des de Cap Vermell agraïm la vostra participació, estimats lectors, i us animam a participar en l'enquesta d’octubre, al voltant del turisme i la temporada turística.

 Equip de redacció de Cap Vermell-digital