Far que enlluernau d'enfora aquesta llar:
sóc el capità de pernocta a tavernes
d'ampolles ornades amb peixos de llata.
Far o dona, treieu el mapa de les rutes
de l'oblit, aquesta nit il·luminada
d'estrelles que estotjau dintre la carcassa.
Alliberau-me de la perseverança
en l'ignorància amb el crit resplendent.
El desordre constant dels vostres miralls
donarà la forma exacta al meu ensomni.
Far, aleph de llum, esperaré el senyal,
ara i en l'hora de la mort, a ulls clucs.

                   

Joan Cabalgante Guasp                                                                                        

De "Les veus manllevades". XX Premi Guillem Colom i Ferrà. Ed.El Tall.nº30, 2007.