El saben aquell que diu...

Que la cimera de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic se celebra a Dubai.