Per Antoni Flaquer "Coix"


A la primera foto don Joan Villiger davant una original façana de la nova central elèctrica al carrer del Far, avui carrer Elionor Servera.

El 1932 don Joan Villiger, ciutadà suís, entrà en societat amb Enrique Ordinas Cruellas,  i junts construïren  la nova central elèctrica i  també muntaren el motor de la central elèctrica de Capdepera a Cala Rajada.

Aleshores era una Cala Rajada de marines pobres, les cases no tenien comptador de la llum, pagaven segons la quantitat de bombetess que tenien. Algunes cases només tenien una bombeta i un fil llarg que utilitzaven per tots el habitacles de la casa.

El motor, per fer electricitat, funcionava amb una caldera de vapor alimentada per llenya i clovelles d’ametles. El motor era d’un pistó horitzontal de 80 cavalls amb un gran i pesat volant que, amb una corretja, feia voltar l’alternador per fer llum a Capdepera i Cala Rajada.

La segona foto és del el motor i l’alternador per fer l’electricitat.

Don Joan Villiger vengué a Cala Rajada per recomanacions d’un germà de Walter Bloch que treballava a la recepció de l’hotel Castellet. 

Don Joan estudiava enginyeria, però tenia forts atacs epilèptics i els metges li recomanaren canviar d’aires i que anàs a un país a la vorera de la Mediterrània.

Don Joan Villiger molt prest va esser un ciutadà molt estimat i popular entre la gent de Capdepera i Cala Rajada. Eren molt comentades les seves dites, ja que tenia problemes per pronunciar la doble ela: «Si no  hay lenya no hay lum».
 

A la tercera foto, la central elèctrica a les afores de Cala Rajada, al carrer Elionor Servera.