Què li demanes, al nou consistori?

Image

Parlem d'alguns aspectes de l’enquesta del mes passat.

Les votacions superaren els dos centenars (per a nosaltres una multitud!) la qual cosa trobam significativa.Vos recordam que l’enquesta feia referència a les expectatives creades davant la nova legislatura que just començava, amb el govern  de PSOE/UCAP-UM/ EU-EV/ PSM-Entesa (si miram prim, estam parlant de set partits; més diversitat és mala de trobar).

 

Què els demanen, els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, als nostres polítics? Idò, hi ha un empat , amb quasi un 30% dels vots, entre els qui reclamen l’edifici multiusos per a Cala Rajada i els qui prioritzen la neteja i manteniment dels espais públics. En un tercer lloc hi va quedar la peatonització del casc antic  Capdepera, i més lluny (en vots) la reforma del passeig marítim. Queda patent la necessitat de dotar Cala Rajada d’unes infraestructures mínimes que ajudin a vertebrar la comunitat.  És important que els nostres polítics prenguin nota: Cala Rajada no pot seguir així. Calen inversions i serveis públics.

 

D’altra banda, el tema de la neteja i manteniment preocupa, i ens atrevim a dir que de forma generalitzada, a totes les localitats del municipi. S’han fet, es fan i s’han de fer esforços perquè la imatge general del nostre poble millori, però, benvolguts votants, no només es tracta de fer més net, també hem d’embrutar menys (nosaltres i els nostres visitants), i això pot passar per una major conscienciació ciutadana (campanyes informatives i divulgatives), una major vigilància i si és precís mà dura amb els infractors.

 

Un altre aspecte també molt valorat ha esta la peatonització del casc antic de Capdepera, que, curiosament, el batle esmentà com l’actuació prioritària per a ell. Se n’ha parlat molt, i se’n seguirà parlant, ara bé, trobam que s’ha de plantejar d’una forma global tenint en compte tant els residents com els accessos, evitant accions puntuals i contradictòries.

 

De l’opció “altres”, poc hi podem dir, ja que no vàrem rebre cap correu electrònic que especificàs l’opinió dels qui votaren en aquest sentit.  Redacció Cap Vermell