L’apunt d’avui serà breu i esperam enllestir-lo aviat, ja que no presenta gaires complicacions. Per introduir una oració causal podem emprar la locució conjuntiva com que (Com que avui plourà, agafaré el paraigües). Tot i que tradicionalment la conjunció com ha anat acompanyada de que (com altres conjuncions causals: perquè, ja que, atès que, vist que, donat que...), actualment hi ha certa tendència a elidir el que, de manera que sentim coses semblants a Com avui plourà, agafaré el paraigües.

A diferència dels apunts que hem fet altres vegades, la qüestió lingüística que tractam avui no és completament inadmissible. En l’àmbit informal s’usa amb freqüència només com a les oracions causals, però no és recomanable a l’àmbit formal. Així que preneu-ne nota per quan hagueu de demanar una pujada de sou al vostre cap (Com que només arrib tard dos dies de cada tres, meresc un sou més elevat),  quan hagueu de demanar a la guàrdia civil que no us posin una multa (Com que parlava per telèfon, no he vist el semàfor en vermell) o en el cas d’haver de presentar una reclamació a l’Ajuntament (Com que ja vaig pagar els meus imposts l’any passat, sol·licit no pagar-los enguany).