Consideracions i observacions franques i respectuoses exposades i discutides a la manera filosòfica-racional dedicades a les persones madures que habiten les Espanyes i a tot el públic capaç de fer un judici imparcial i honest sobre la reivindicació de les propines

 

Els individus que no deixen propina, són moralment reprovables?

 Les persones que tenen els mateixos o inferiors ingressos que els cambrers, vénen obligats a deixar propina?

 Han de computar les propines a l’hora de calcular la pensió de jubilació? Han de figurar com a ingrés a la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques? Han de desgravar, les propines? Han d’estar subjectes a l’IVA?

 Els cambrers que serveixen sota l’epígraf d’”autònoms”, tenen dret a la propina?

 Els garrepes, poden sol·licitar recurs d'empara al Constitucional?

 La institució de la propina ha d’anar acompanyada de gestos corporals reglamentats. Capades, un toc a l’esquena, genuflexions, una baixada d’ulls...?

 És ridícul i inoportú el xerrim-xerram sobre la matèria que ens ocupa?

 Són doblers negres les propines?

 S’ha de convertir en un dret inalienable? Ha de figurar a la llista de Drets Humans?

 S’ha de deixar la mateixa al maître que al passa-vins?

 Tot home honest, ha de deixar propina?