Temps preelectoral 

 El quart diumenge de maig es convoquen les eleccions municipals. Cinquanta-cinc dies abans s’han de convocar. Des d’aquest moment no es poden realitzar actes sobre els assoliments obtinguts que siguin finançats pels poders públics. Està prohibit inaugurar obres, serveis públics o projectes. No es pot fer publicitat mitjançant cartells, anuncis en mitjans de comunicació, suports comercials, etc. .Per tant, veurem en breu inaugurar l’arxiu municipal i la biblioteca de s'escorxador. Ignoram si arribaran a temps el passeig marítim i el moll.

 Les institucions públiques tampoc poden utilitzar expressions o imatges iguals o similars a les utilitzades pels partits polítics en campanya.

 Els membres de les Forces Armades, Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, policies de les Comunitats Autònomes o Municipals, jutges, magistrats, fiscals i membres de les Juntes Electorals no poden difondre propaganda electoral ni participar en la campanya.

 Els mitjans de comunicació privats no podran pujar els preus per a anuncis de partits polítics i el cost serà el mateix que el de qualsevol anunci comercial. Els partits no podran pagar per a tenir anuncis en mitjans de comunicació públics.

 Tots els mitjans de comunicació tenen prohibit publicar sondejos electorals durant els cinc dies previs a la votació.

Cap persona podrà fer una aportació a un partit polític que no superi els 10.000 euros.

 No és vergonyós que s'hagi d’explicitar tots aquests supòsits i que els partits intentin passar-los per alt?

 

La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny. Art. 42 -3 diu: En els supòsits d'eleccions locals, els decrets de convocatòria s'expedeixen el dia 55è abans del quart diumenge de maig de l'any que correspongui i es publiquen l'endemà en el «Butlletí Oficial de l'Estat» o, en el seu cas, en el «Butlletí Oficial» de la Comunitat Autònoma corresponent. Entren en vigor el mateix dia de la seva publicació. Les eleccions es realitzen el quart diumenge de maig de l'any que correspongui i els mandats, de quatre anys, acaben en tot cas el dia anterior al de la celebració de les següents eleccions.