Per Antoni Flaquer “Coix” La possessió de Can Pastera, avui mig abandonada, a principi del segle XX era propietat de la família de Jaume Tous, primer conegut com Jaume de Can Pastera, després com a JATO. La possessió tenia una gran part dedicada al cultiu d’oliveres per fer oli.

Els darrers propietaris foren la família de Maria Moyà «Tassana».

La primera foto són las cases de de la possessió en l’actualitat. A la dreta de la foto hi ha la torre de defensa per defensar-se de las incursions pirates.

La segona foto és una part de la torre de defensa.

La tercera foto són restes de l’antiga tafona sense teulada, amb les parets i un gran arc a l’entrada de la tafona.


La quarta foto són les restes del trull de la tafona.