El turisme en xifres (5)

 

La gràfica relaciona, per a cada municipi, el percentatge de places que explota cada una de les companyies turístiques. La pendent de la corba indica la menor o major distribució igualitària de les places. Si ens fixam en Capdepera veiem que hi ha 80 empreses, de les quals 63 posseeixen menys d’un 2% de les places del municipi. A Calvià, de 164 companyes n’hi ha 157 amb menys del 2% de les places. A l’altra extrem,  a la platja de Muro hi ha 23 empreses de les quals només sis exploten menys d’un 2% del total de places.Les places de les cinc primeres companyies a Capdepera sumen el 27% del total, xifres similars se donen a Sta. Margalida, Santanyí i Pollença. Son Servera, Manacor, Sant Llorenç i a Muro la concentració de places supera el 40%.

Deixam pels estudiosos les conseqüències que les distintes distribucions de la propietat de les places puguin tenir sobre la tipologia turística i les maneres d’afrontar els reptes futurs de cada zona turística.