Ser mallorquí no és gens fàcil. Gabellí, tampoc.

 
«Fer de les polítiques públiques d'habitatge un dels pilars fonamentals en aquesta comunitat»
(promesa electoral, tant se val de quin partit)

 

Eduardo Rosby, economista menorquí i ex director general de Vivenda y Arquitectura aquesta legislatura (dimití el mes de maig) planteja que «Balears necessita construir 7.335 habitatges a l'any per l'augment de població». Aquesta és la xifra mínima d'edificació necessària fins a 2035 per a frenar el continuat augment dels preus.(1)

Robsy parteix d'una senzilla premissa: el preu de l'habitatge està determinat per la demanda. I en aquest cas la demografia és el gran condicionant. D'aquesta manera, l'economista utilitza per al seu càlcul una projecció de l'INE segons la qual la població de Balears s'incrementarà gairebé un 15% fins a 2035, el percentatge més gran de tot l'Estat.

Per tant, si ho diu l'INE, el 15% d'1.200.000 habitants són 180.000 habitants a un càlcul de 2,62 habitants per habitatge... caldria un total de 68.672 habitatges addicionals fins a l'any 2035. Sempre que el total dels habitatges construïts es destinin a les famílies residents i no es constitueixin en segones residències. Aquesta és una altra, ja que resulta que el 33% dels habitatges el compren els estrangers.

En definitiva: la xifra total d'habitatges a construir per a atendre l'increment de població previst i els habitatges adquirits per estrangers no residents, hauria de ser de 88.041 habitatges com a mínim fins a 2035», segons aquest expert.

Si a les Illes calen 88.041 habitatges en tretze anys, una senzilla divisió ens diu que cada any s'haurien de construir-ne 7.336.

Ara, la projecció a Capdepera és senzilla. A les Illes som 1.200.000 habitants i a Capdepera 12.000 (deixem les busques), per tant, l'1%.

Així, si en tretze anys calen 68.672 habitatges a les Illes, a Capdepera n'hi caldran 686. És a dir 73 habitatges nous cada any. Això són 6 finques de 12 habitatges o 5 finques més 13 unifamiliars...,distribuïu-ho com trobeu.

Conclusió: faltaran habitatges i els preus continuaran pujant.

 (1) https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2022/08/19/baleares-necesita-construir-7-000-73675286.html