No fa massa que vaig néixer
he crescut molt aviat,
ni tan sols he anat de grapes
i ben prest he caminat.

 

 Sa finestra és oberta
a tothom que hi vol guaitar,
ses visites son nombroses
a sa gent li agrada entrar.

Avui és dia de festa,
jo ja som major d’edat,
es qui em daren vida, volen
presentar-me en societat.

Aprofitam s’avinantesa
de conèixer-me com cal,
si em permeteu presentar-me
som Cap Vermell digital.

Festes del Carme. Cala Rajada 11 de Juliol 2007

Joana Colom brindant pel Cap Vermell digital