De vegades, per no dir sempre, les coses més enigmàtiques que qualsevol ciutadà rep de les institucions públiques pot resultar que vénen d'una institució tan "propera" i coneguda com un ajuntament de qualsevol poble o ciutat. Ara, que allò que rebi el ciutadà en forma de sobre o en un altre format, per a fer-li saber qualque cosa, li agradi o no li agradi, això ja és un altre cantet, com aquell qui diu. Però bé, abans he posat una institució propera, com pot esser un ajuntament, entre cometes perquè es pot matisar, per diversos motius. El que no ha de fer mai un ajuntament de qualsevol poble o ciutat és mantenir el ciutadà afectat en suspens, intrigat o preocupat. Sigui el que sigui allò que ha de comunicar un consistori a qualsevol ciutadà, o h de fer amb total claredat i transparència.

Abans de començar i aclarir el motiu d'aquest escrit vull deixar ben clar que no és una crítica contra la gestió de cap ajuntament en matèria de fems o de qualsevol altra àrea en què tengui competència de decisió... I que tampoc no faig una exposició sobre una persona en concret ni sobre cap domicili en concret. Simplement, és un fet molt curiós, demostrable i que passa de debò. I que almanco a mi em deixa astorat.

Resulta que certes persones, o només una, han rebut a les seves bústies mig foli informatiu, amb l'escut de l'Ajuntament, fent saber al destinatari que s'han detectat borses o sacs de fems provinents del domicili o bloc d'habitatges, allà on han estat depositats, comunicant que en lloc de llançar-los als contenidors grossos els han depositat dins la primera paperera que han trobat al carrer. En principi tot sembla que està dins la normalitat, i que l'Ajuntament fa complir les ordenances de la matèria en qüestió o que tot s'ha d'ajustar a la legalitat municipal. Fins aquí un podria dir que no hi ha res d'anormal. Emperò, si vos hi fixau, aquí rau una altra cosa més "sinistra", si em permeteu l'expressió, a la qual quasi ningú posa atenció, i és la següent: Com pot saber l'Ajuntament que s'han detectat sacs o borses llançades a un lloc inadequat provinents d'un domicili en concret? Fixem-nos només en els casos en què aquestes missives s'envien a una persona, que n'hi ha. A un domicili en concret. D'acord. La missiva diu ben clar que la borsa o el sac de fems ha sortit del domicili en qüestió i que concretament el seu habitant ha infringit un ordenança municipal, ja que la missiva diu i dóna a entendre que la borsa o sac han sortit, sí o sí, d'aquest domicili. A més de comunicar al ciutadà aquesta infracció, més avall hi ha les diferents multes, que van des dels 300€ fins els 1500€, sense especificar exemples ni res semblant. Davant tot això ens hauríem de fer unes preguntes: vosaltres coneixeu cap borsa o sac de fems que dugui les adreces o noms dels domicilis escrits o de les persones que les duen als contenidors? S'han inventat i podria esser que jo encara no me n'hagi temut? Com pot saber un Ajuntament que una determinada borsa o sac de fems surt d'un determinat domicili particular? Per contestar a aquestes preguntes podem fer ús de la lògica més bàsica, ja que la missió d'aquest escrit no és esbrinar si és cert o no que s'ha infringit una ordenança, sinó com l'Ajuntament sap amb tota rotunditat que la borsa o sac de fems han sortit del domicili en qüestió. Es podrien donar aquests casos:

1- Que l'Ajuntament té funcionaris amagats a la sortida de les cases per veure si es compleixen les ordenances en matèria de fems.

2- Que en el moment de cometre aquesta infracció, la de tirar borses de fems a les papereres de l'acera, s'ha donat la casualitat que qualcú que et coneix i sap on vius ho ha vist i ha informat l'Ajuntament.

Qualsevol d'aquestes possibilitats podria explicar la manera per la qual l'Ajuntament sap que la borsa o sac de fems de la paperera prové d'un determinat domicili, amb rotunditat, tal i com afirmen les missives depositades a les bústies. S'ha de dir que la missiva és només un avís, no una multa, però, així i tot, no deixa d'esser enigmàtic l'assumpte.

Analitzem les possibilitats:

Tots, als pobles petits, ens coneixem, com se sol dir. Tots ens hem vist pel carrer. Ens hem saludat. Ens coneixem de vista. Ara bé, de conèixer tothom de vista a saber de memòria on viu cadascú, i més concretament la porta i el pis, hi ha molta diferència. I l'altra possibilitat és la que em preocupa més. Perquè una institució enviï una missiva afirmant que la teva borsa de fems ha estat depositada dins una paperera del carrer només ho poden haver verificat mitjançant funcionaris que hagin fet fotos per poder-ho demostrar. Vos imaginau que ara els Ajuntaments es dedicassin a encalçar tots els infractors mitjançant funcionaris amagats, amb càmeres ocultes, per poder demostrar una infracció? Estaria bé això. Dins aquesta lògica quasi tots els locals de bauxa i gatera que sustenten el bon turisme que tenim estarien sancionats. El client de tal hotel amb número d'habitació tal ha fet tal cosa...Tothom aniria ben en compte a no fer segons què, si després haguessin de rebre als seus domicilis cartes que castigassin les seves conductes.

Conclusions: Puc entendre que un agent de la Policia Local, per exemple, comenci a posar multes, situat als carrers principals del poble i detectant les infraccions de tràfic que es puguin donar, perquè les agafa i les veu a l'acte. Puc entendre que qualsevol veïnat sigui denunciat per haver fet qualque obra, visible per tot lo món, que no s'ajusta a la legalitat, per això precisament, perquè és visible, o no tant visible, i finalment se sap. Allò que realment em costa d'entendre és com punyetes sap l'Ajuntament a quina hora treus els fems i d'on surten exactament, com diuen les missives que envien. Almanco per a mi és tot un misteri. Crec que aquella novel·la de George Orwell "1984 The Big Brother is watching you" (1984 El Gran Germá et vigila) s'està fent tristament real, en tots els aspectes. I no només la novel·la d'aquest magnific escriptor, sinó moltes més afirmacions seves. Crec que, arribats en aquest punt, el Gran Germà agrada a les persones. No és el que està succeint actualment amb gran part de la població de molts de països?

Miquel Estelrich Bestard