MERCATS DE CAPDEPERA I CALA RAJADA

Obert el període per a sol·licitar la renovació o noves inscripcions de les llicències dels mercats setmanals de Capdepera i Cala Rajada.

Fi del termini de presentació de sol·licituds, dijous 30 de novembre de 2023.

SOL·LICITUD LLICÈNCIES MERCATS SETMANALS

- Instància indicant vigència de 7 mesos / 1 any

- DNI / NIE / CIF

- Certificat de no deutes Seguretat Social

- Certificat no deutes AEAT

- Certificat d'estar al corrent amb les obligacions tributàries ATIB CCAA

- Model censal 036

- 6 darrers rebuts autònoms

- Justificant de pagament rebut assegurança responsabilitat civil

- Carta d'artesà (mercat artesà)

- Carnet de manipulador d'aliments i autoritzacions sanitàries

- Foto DNI

- Fotos paradeta i productes (per les noves llicències i ampliacions)