JA ET POTS INSCRIURE AL PLA ITR DE CAPDEPERA (INSPECCIÓ TÈCNICA DE RESIDUS) I BENEFICIAR-TE D'UNA REBAIXA DEL 30% DE LA TARIFA DE TRACTAMENT DE RESIDUS EN ELS HABITATGES I DEL 10% EN LA TARIFA DE TRACTAMENT DE RESIDUS DELS GRANS PRODUCTORS (HORECA).

Per a informar-vos, hi haurà una paradeta informativa a:

- Dimecres, dia 15 i dia 22 de febrer de 10 a 13 h a l'Ajuntament de Capdepera (edifici can Creu d'Inca).

- Dijous, dia 16 i 23 de febrer de 10 a 13 h a l'edifici Cap Vermell de Cala Rajada.

On vos regalaran poals per a la fracció orgànica i bosses pel reciclatge de les altres fraccions (paper-cartó, envasos lleugers i vidre).

Els interessats ja poden sol·licitar acollir-se a la tarifa reduïda per l'adhesió a la correcta separació de residus i al programa d'inspecció tècnica de residus (ITR) segons consta a la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de fems (BOIB 165 de 20 de desembre de 2022)

Heu d'omplir la sol·licitud i acceptar les seves condicions.
Vos hi podeu adherir des d'avui i fins al 30 de març de 2023 a l'OAC de l'Ajuntament de Capdepera o del Centre Cap Vermell de Cala Rajada.


#Capdepera #CalaRajada
#FeimMediAmbient #ITR
Ajuntament de Capdepera